värmepellets

Ett besök på ett klimatsmart destilleri som drivs med värmepellets.

Mellan Gävle och Östersjön finns världens mest klimatsmarta whiskydestilleri. Här framställa Sveriges mest kända whisky, och förutom huvudingredienserna korn, vatten och jäst spelar värmepellets och pelletspanna som står strax intill destilleriet en verkligt viktig roll.

Att framställa whisky är ett sofistikerat hantverk, och varje råvara, funktion och detalj är avgörande för slutresultatet. För att höja temperaturen och nå kokpunkten behövs värme. Mycket värme. Ett trettiotal meter från destilleriet står därför en rejält stor pelletspanna som eldas med värmepellets och som värmer upp det vatten som pumpas in i anläggningen och via värmeväxlare höjer temperaturen vid kokningen.

Från pelletsanläggningen och eldning med värmepellets får man 125-graders vatten som får igång kokningsprocessen vid destilleringen. Det heta vattnet ger också en jämn temperatur genom hela kokningsprocessen, vilket ger korta koktider och en bättre slutprodukt.

Pelletsanläggningen som ligger i närheten av destilleriet medför stora fördelar både ekonomiskt och driftsmässigt för Mackmyra, samtidigt som det går det helt i linje med företagets sätt att se på hållbarhet och innovation. Pannan eldas med värmepellets och fungerar enligt samma princip som fjärrvärme; alltså ett slutet system där uppvärmt vatten pumpas in i anläggningen, och via en värmeväxlare sedan höjer temperaturen precis lagom mycket till processen.

För Mackmyras del startade allt med att åtta tidigare studiekamrater var på fjällsemester tillsammans. Där och då väcktes idén om att göra en svensk whisky, baserad på svenska råvaror. Det lade grunden till Mackmyra som startade 1999. Och förutsättningarna att göra whisky i Sverige är goda. Kornet är bra, liksom vattnet. På Mackmyra strävar man efter att tillverka whisky på ett så modernt, effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Och det är för att kunna göra det som man har byggt världens mest klimatsmarta destilleri.

BAKGRUND
Den pelletsanläggning som levererar 125-graders hetvatten till Mackmyra Whiskys destilleri byggdes av KLM Energi & Mekanik, Norrtälje. Pannan levererades av Danstoker och brännaren av Linka.